Tag Archives: tạo đồng hồ đếm ngược

Tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint | Đồng hồ bấm giờ cho trò hái táo

Học PowerPoint – Bài 6: Tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint | Đồng hồ bấm giờ cho trò chơi hái táo. Tạo trò chơi trên Powerpoint, hướng dẫn cách tạo đồng hồ bấm giờ, tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint 2007 của trò chơi hái táo. Sử dụng hiệu ứng kết hợp với […]

Tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint thật là đơn giản

Video: Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint Nhận file mẫu: để lại mail trong bình luận (lưu ý: viết @ nhớ để khoảng trống) tag: tạo đồng hồ trong powerpoint, hướng dẫn tạo đồng hồ đếm ngược, đồng hồ đếm ngược trong powerpoit.