Tag Archives: Tạo báo cáo động

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Add-in Atools – PM tạo báo cáo động và chia sẻ excel qua mạng

Phần mềm Add – in Atools là một ứng dụng Add – in trong Excel. Phần mềm có 2 chức năng chính là chia sẻ File Excel qua mạng LAN, Internet và tạo báo cáo động trong excel. ——————————————————————————————————- Link nhận phầm mềm Add-in A-Tools: Link bài viết hướng dẫn cài đặt chi tiết: Tư […]