Tag Archives: tăng tố…

Hướng dẫn cách thay đổi tốc độ phát video

Cách thay đổi tốc độ xem video đơn giản bằng Windows Media Player và KMPlayer, cách chỉnh tốc độ video, giảm tốc độ video, tăng tốc độ video, điều chỉnh tốc độ video, chỉnh tốc độ nhạc, làm chậm video