Tag Archives: tách

Hướng dẫn tách tên, họ và tên đệm trong Excel

Hướng dẫn cách tách tên, họ và tên đệm trong Excel, cách tách họ tên trong excel 2007, excel 2010, excel 2013, excel 2003 từ họ và tên riêng sử dụng các hàm thông thường như right, left, find, substitute – Tải ví dụ mẫu ở video về máy: – Xem thêm các tuyệt chiêu […]