Tag Archives: table

[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W41- Làm việc với bảng biểu (TLTH – HP THVP)

Làm việc với bảng biểu (table) – Tạo bảng – Căn chỉnh bảng (trộn, chia ô) – Thay đổi phong cách bảng – Hiệu chỉnh kích thước ô – Căn chỉnh văn bản trong ô – Sắp xếp dữ liệu – Chèn công thức – Khôi phục bảng sang văn bản (nược lại)

[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn LÀM VIỆC VỚI TABLE

– Chèn bảng (khung ô, chưa có dữ liệu) – Chèn nội dung vào bảng Thao tác trên Tab Design (của Table Tools) – Chọn style cho bảng với các tùy chọn (Table Style) – Tự thiết kế phong cách cho bảng (Shading, border) Thao tác trên Tab Layout (của Table Tools) – Chỉnh sửa […]

Tự học Microsoft Word. Bài 1: Giới thiệu Winword + Các thao tác thường dùng trong Winword

Tự học Microsoft word từ cơ bản đến nâng cao, dành cho những người mới bắt đầu tiếp cận với tin học, luyện thi chứng chỉ A, B tin học, học sinh, sinh viên các ngành không chuyên tin học.