Tag Archives: tab đánh giá

Hướng dẫn thêm và hủy Tab Đánh giá trên Fanpage Facebook – CongvietIT.com

Hướng dẫn thêm và hủy Tab Đánh giá trên Fanpage Facebook – CongvietIT.com Chi tiết: Bật đánh giá cho Trang (Fanpage) của bạn sẽ cho phép bất kỳ ai đăng nhập Facebook đăng đánh giá trên Trang của bạn, nhìn thấy xếp hạng sao của Trang cũng như nhìn thấy các đánh giá được chia […]