Tag Archives: sử dụng shapes trong word

Bài tập thực hành word căn bản 11 | Hướng dẫn sử dụng nhóm Group với shapes và textbox trong Word

Bài tập thực hành word căn bản 11 | Hướng dẫn sử dụng nhóm Group với shapes và textbox trong Word. #bhvtinhoc,#tinhoccanban,#tinhocvanphong

Hướng dẫn sử dụng TAB và Draw Shapes nâng cao trong Microsoft Word

Sử dụng các chức năng TAB nâng cao trong word cùng với chèn 1 hoặc nhiều hình shapes vào trong văn bản word trong chương trình tin học văn phòng, luyện thi chứng chỉ A tin học Quốc gia. #BHVTINHOC,#TINHOCCANBAN,#TINHOCVANPHONG