Tag Archives: status

Hướng dẫn viết stt chữ màu xanh trên facebook

Hướng dẫn viết stt chữ màu xanh trên facebook , status của bạn sẽ độc hơn với chữ màu xanh trên facebook. Bước 1: truy cập Bước 2 ai copy đoạn: @@[0:[ID Nick của bạn:1:Nội Dung]] . @[ID Nick của bạn:Tên Của bạn] Bước 3: sửa ID nick của bạn với nội dung bạn muốn […]