Tag Archives: share

[HƯỚNG DẪN] Cách làm hiển thị số người theo dõi trên Facebook SHOPVMB

[HƯỚNG DẪN] Cách làm hiển thị số người theo dõi trên Facebook SHOPVMB Quy trình các bước: 1. Đăng nhập FB 2. Vào trang cá nhân 3. Ở mục dọc bên phải, chọn chỉnh sửa 4 Mục ” Tùy chỉnh giới thiệu ” kéo xuống dưới cùng, tích chọn mục số người theo dõi 5. […]

Bài 1 – Hướng dẫn Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools | Hàm BS_SQL

Add-in A-Tools cung cấp giải pháp tạo báo cáo động trong Excel rất mạnh và dễ dàng. Chỉ cần học một hàm duy nhất là BS_SQL với sáu từ khóa SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY bạn sẽ làm chủ công cụ này trong việc tạo báo cáo động. Phương pháp tạo báo […]