Tag Archives: Security

Juno_okyo | Hướng dẫn đổi màu nền chat trên Facebook/Messenger

Trong video này, Juno_okyo sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi màu nền chat thành bất cứ màu nào bạn thích trên Facebook/Messenger. ► Tool: ► Subscribe: ► Website: ► Faccebook: ► Faccebook Page: ► Faccebook Group: ► Twitter: Music: ROSALIND – LIL WIND Tags: juno_okyo, j2team security, facebook chat, messenger chat color, tutorial, doi […]

Hướng dẫn chuyển nhanh dữ liệu từ autocad sang excel – Chuyển text từ cad sang excel và ngược lại

Bước 1: Download addins tại địa chỉ này: – Bước 2: Tích hợp addins vào phần mềm excel. – Bước 3: Thực hiện như hướng dẫn trên.