Tag Archives: query file

Tạo kết nối (Create Relationship) giữa các query trong Excel

Trong Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo kết nối giữa các bảng query trong Excel. Link FB của tôi: Link tài liệu ví dụ: Link video query folder: Link video query file: #Excel #Query #Create_Relationship