Tag Archives: Print Titles

Microsoft Excel 003: Hướng dẫn in dòng tiêu đề cho tất cả các trang với Print Titles

Hướng dẫn in và cố định dòng tiêu đề ở tất cả các trang trọng Excel. Excel có mặc định là dòng tiêu đề sẽ chỉ được in ở trang đầu tiên. Video này sẽ hướng dẫn cách lặp lại đề mục ở mỗi trang khi in một bảng dữ liệu Excel có nhiều trang […]