Tag Archives: print

Cách in file Excel trong cùng 1 trang giấy A4 vừa khít khổ giấy (không in 2 trang).

Hướng dẫn in 2 trang trên 1 mặt giấy: Khi làm việc trên Excel, chúng ta rất thường xuyên có các bảng tính/báo cáo dài và chiếm diện tích hơn 1 trang giấy khi in. Và tất nhiên khi đó nếu bạn in ở chế độ bình thường, nó sẽ in thành ra thành nhiều […]

Hướng dẫn in Handout/Slide Powerpoint đẹp nhất I Print handouts powerpoint

Thank you for your time watching my videos. I hope you will like this video. If you like this video. Please don’t forget to Like, Comment, Share and Subscribe us for more videos!!! Any feedback is appreciated. Have fun all !!! If there are any copyright issues with any videos posted here I will remove […]