Tag Archives: powerpoint 2013

PowerPoint 2013 Training – Creating a Presentation – Part 1 – PowerPoint 2013 Tutorial (Office 2013)

Get my free 3-hour course for PowerPoint 2013 course. Get 19 training videos to help you learn MS PowerPoint 2013. Click here to get the free course: … Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO

Mẫu thiết kế dòng thời gian trong PowerPoint | Xem xong giỏi ngay Powerpoint

Mẫu thiết kế dòng thời gian trong PowerPoint, Tin học văn phòng hướng dẫn cụ thể các bước từ cơ bản đến nâng cao các kỹ năng, kỹ thuật về powerpoint cho các bạn chuyên sử dụng để thuyết trình PowerPoint là phần mềm tin học văn phòng quan trọng trong bộ office, giúp cho […]

PowerPoint 2013/2016 – Tạo Video Slideshow, Album Điện Tử Hiệu Ứng Đẹp Mắt

Video được thực hiện bởi Chuyên bán laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái. Hướng dẫn cách tạo album điện tử có nhiều hiệu ứng đẹp mắt, có nhạc nền dưới dạng video slide show bằng Powerpoint 2013. Hướng dẫn cách làm phim có nhạc từ những hình ảnh có sẵn bằng Powerpoint.

Hướng dẫn cách làm Powerpoint bài 03: Thao tác chung với đối tượng

Hướng dẫn cách làm Powerpoint bài 03: Các thao tác chung với đối tượng trong Powerpoint. Đây là video thứ 03 trong chuỗi các video hướng dẫn cách làm Powerpoint toàn tập mà Đỗ Bảo Nam Blog đang thực hiện. Nội dung chính của vài số 03 này, Đỗ Bảo Nam Blog giới thiệu với […]

Cách làm Powerpoint bài 02: Các thao tác cơ bản trong Powerpoint

Hướng dẫn cách làm Powerpoint bài 02: Các thao tác cơ bản trong Powerpoint. Đây là video thứ 2 trong chuỗi các video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Powerpoint toàn tập từ A đến Z. Nội dung của video hướng dẫn cách làm Powerpoint bài 02 này, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ giới […]

[POWERPOINT] Slide Design Tutorial- Hướng dẫn tạo slide thống kê số liệu

Ngày đăng 22/5/2018 [POWERPOINT] Slide Design Tutorial- Hướng dẫn tạo slide thống kê số liệu | Toky | Toky-yo In this video, you will learn how to make an attractive animated infographic presentation slide. …….. lập 1 slide thống kê bằng powerpoint tưởng chừng như rất khó, nhưng không hôm nay tôi sẽ gợi ý […]