Tag Archives: post video lên facebook

Hướng dẫn chèn link website vào cuối Video khi post Facebook

Hướng dẫn chèn link website vào cuối Video khi post Facebook Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam – Cùng nhau chia sẻ kiến thức, chia sẻ khách hàng.

Hướng dẫn Post Status lên Fanpage Facebook với VIDEO kèm LINK WEBSITE

Hướng dẫn post status lên Facebook Fanpage với Video kèm LINK website Khi người dùng xem bằng điện thoại sẽ load đồng thời Video và link web luôn nhé Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam – Cùng nhau chia sẻ kiến thức, chia sẻ khách hàng. Phát triển cộng đồng Digital Marketing lớn mạnh Gửi […]