Tag Archives: Phân quyền Excel

Hướng dẫn phân quyền khi lưu trữ & chia sẻ File Excel Online qua mạng Lan, Internet

Phần mềm Add-in A-Tools chạy trong Microsoft Excel. Là một Add-in rất mạnh với ba giải pháp chính: Link đăng ký nhận phần mềm: + Chia sẻ Excel qua mạng: từ một máy tính (gọi là là máy chủ) cho phép chia sẻ file Excel bất kỳ của bạn qua mạng LAN, Internet. Các máy […]