Tag Archives: phần mềm kế toán

Hướng dẫn nhập phiếu kế toán từ tập tin excel

Hỗ trợ người dùng nhập hàng loạt các phiếu kế toán đã có trước đó vào phần mềm kế toán 1A một cách nhanh chóng, thuận tiện và ít sai sót. Link chi tiết: Tải Phần mềm kế toán 1A tại:

Hướng dẫn lập phiếu nhập kho từ tập tin Excel

Hướng dẫn cách lập phiếu nhập kho từ tập tin Excel trên Phần mềm Kế toán 1A Link chi tiết: Tải Phần mềm kế toán 1A tại:

Hướng dẫn lập phiếu xuất kho từ tập tin Excel

Hướng dẫn cách lập phiếu xuất kho từ tập tin Excel trên Phần mềm Kế toán 1A Link chi tiết: Tải Phần mềm kế toán 1A tại:

Kế toán mua hàng – Nhập hàng loạt HĐMH từ tập tin excel

Hướng dẫn nhập hàng loạt hóa đơn mua hàng từ tập tin excel trên phần mềm kế toán 1A. Link chi tiết: Tải Phần mềm kế toán 1A tại:

Hướng dẫn lập phiếu xuất kho từ tập tin Excel

Hướng dẫn cách lập phiếu xuất kho từ tập tin Excel trên Phần mềm Kế toán 1A Link chi tiết: Tải Phần mềm kế toán 1A tại:

Hướng dẫn lập phiếu nhập kho từ tập tin Excel

Hướng dẫn cách lập phiếu nhập kho từ tập tin Excel trên Phần mềm Kế toán 1A Link chi tiết: Tải Phần mềm kế toán 1A tại:

Hướng dẫn xuất file Excel – Hóa đơn điện tử XLS

Hướng dẫn xuất file Excel hóa đơn bán hàng trên Phần mềm Kế toán 1A để đọc vào hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của nhà cung cấp mà bạn dùng (VNPT – Viettel – Bkav) Link chi tiết: Tải Phần mềm kế toán 1A tại:

Đổ dữ liệu từ sổ phụ Excel của Ngân hàng vào PMKT SmartPro – MrThạo 0939.371.959

Hướng dẫn xử lý đổ dữ liệu từ file excel được kết xuất từ web ngân hàng ( khi bạn đăng ký internet banking). File Excel mẫu thì mình có share vào group zalo của Thạo rồi nên bạn nào xem video này thì có thể nhấn vào link bên dưới để tự add vào […]

Kế toán bán hàng – Nhập hàng loạt HĐBH từ tập tin excel

Hướng dẫn nhập hàng loạt hóa đơn bán hàng từ tập tin excel trên phần mềm kế toán 1A. Link chi tiết: Tải Phần mềm kế toán 1A tại:

Kế toán bán hàng – Đọc bảng quy đổi ĐVT từ file excel

Hướng dẫn import bảng quy đổi đơn vị tính từ file excel. Link chi tiết: Tải Phần mềm kế toán 1A tại: