Tag Archives: Nhóm hàm xử lý chuỗi trong excel

Toàn bộ hàm xử lý chuỗi trong Excel | và ứng dụng tách họ tên và tên đệm

Download tài liệu: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ:: Bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các hàm xử lý chuỗi trong Excel và ứng dụng tách họ tên và tên đệm. Nội dung gồm: – cách sử dụng hàm chuỗi trong excel – các hàm xử lý […]

Nhóm hàm xử lý chuỗi trong excel

Bài 4: Nhóm hàm xử lý chuỗi trong excel File excel kế toán là file excel được thiết lập các công thức để chạy tự động nhằm mục đích đơn giản bớt các thao tác cho người làm kế toán. Các bài học này mục đích hướng dẫn các công thức được thiết lập và […]