Tag Archives: nhập power point vào mozaBook

[TVC_SMART_EDU] Hướng dẫn nhập file PowerPoint bài giảng sẵn có vào phần mềm mozaBook

? HƯỚNG DẪN NHẬP BÀI GIẢNG TỪ POWERPOINT SẴN CÓ VÀO MOZABOOK ? ? Phần mềm mozaBook vừa cung cấp nhiều công cụ tiện ích để giáo viên soạn bài giảng mới, cũng có thể dùng lại file PowerPoint sẵn có của mình. ? mozaBook vừa cung cấp kho học liệu số phong phú, đa […]