Tag Archives: người dùng

Hướng dẫn khóa tài khoản Facebook tạm thời và vĩnh viễn

Hướng dẫn khóa tài khoản Facebook tạm thời và vĩnh viễn đơn giản với vài thao tác mà ai cũng có thể làm được. Nếu như một lý do nào đó mà bạn không muốn sử dụng facebook nữa thì bạn có thể khóa facebook thạm thời, trong 2 tuần không đăng nhập thì tài […]