Tag Archives: mos

Hướng dẫn về Layout và Placeholder trong PowerPoint

Một trong số những nhầm lẫn tai hại khi sử dụng PowerPoint là không tuân thủ theo bố cục được thiết lập trong ứng dụng và sử dụng textbox tùy tiện. Video này sẽ giải thích lý do và cách áp dụng hiệu quả chức năng Layout trong quá trình làm việc với PowerPoint. __________ […]