Tag Archives: Morph

Hướng dẫn làm PowerPoint 2019 | Cách tạo hiệu ứng chuyển động cho đối tượng trên/ powerpoint

Theo dõi In this PowerPoint tutorial, I have showed how to design an animated PowerPoint presentation slide. Here, I have used only a single slide to represent four with infographic view. TRIE Powerpoint anitations Mọi người nhớ đăng ký kênh đễ theo dõi kênh tài chính , kiến thức tại Sticktalks Liên Hệ: 0939988233 #Powerpoint […]

Hướng dẫn tạo hiệu ứng zoom/ Morph trong PowerPoint của Office 2019/ Morph powerpoint 5

Theo dõi Đầu tư và chia sẽ kiến thức học thuật; Theo dõi OFFICE: Powerpoint: Theo dõi ĐẦU TƯ Theo dõi: là chia sẻ kiến thức học thuật, tài chính, Office. Mọi người nhớ đăng ký kênh đễ theo dõi kênh tài chính , kiến thức và Office tại Sticktalks Liên Hệ: 0939988233 #Powerpoint #animations […]

Hiệu ứng văn bản trong Hướng dẫn Microsoft PowerPoint 2019/ Morph powerpoint 2

Theo dõi Đầu tư và chia sẽ kiến thức học thuật; Theo dõi OFFICE: Powerpoint: Theo dõi ĐẦU TƯ Theo dõi: là chia sẻ kiến thức học thuật, tài chính, Office. Mọi người nhớ đăng ký kênh đễ theo dõi kênh tài chính , kiến thức và Office tại Sticktalks Liên Hệ: 0939988233 #Powerpoint #animations […]

[HƯỚNG DẪN] Biến hình sinh động bằng POWERPOINT 2016 – FULL TUTORIAL

[HƯỚNG DẪN] Biến hình sinh động bằng POWERPOINT 2016 ? Powerpoint 2016 với những tính năng cải tiến thực sự đã tạo ra một cuộc cách mạng về khả năng trình chiếu, trong đó phải kể đến MORPH; một công cụ trợ giúp biến hình vector cực kỳ cao cấp. ? Các bạn làm theo […]

Cách làm slide trở nên chuyên nghiệp hơn – Hướng dẫn Powerpoint 2019 cơ bản/Presentations

Theo dõi In this PowerPoint tutorial, I have showed how to design an animated PowerPoint presentation slide. Here, I have used only a single slide to represent four with infographic view. Country river Morph Down hình: Mọi người nhớ đăng ký kênh đễ theo dõi kênh tài chính , kiến thức tại Sticktalks Liên Hệ: […]

[ POWERPOINT ] Hướng dẫn tạo slide đơn giản trình chiếu sản phẩm-Morph Powerpoint Template

Magic Morph là một hiệu ứng được nâng cấp trong phiên bản office 2016 và office 365. nó là sự chuyển đổi giữa 2 slide trình chiếu nhưng không làm mất đi tính chất ban đầu. Hiệu ứng này rất đặc biệt khi chúng ta chuyển đổi slide liên tục, làm cho người xem có […]