Tag Archives: microsoft powerpoint 2007

Học Microsoft office Powerpoint 2007 #7 HƯỚNG DẪN CÁCH CHỈNH SỬA ẢNH VÀ CÁC THÔNG SỐ TRONG SLIDE

Hôm nay bo giao duc – học viện hoa sen – HVHS – Trước kia là Đại học Hoa Sen university mang giao duc Online – bao giao duc hoa sen giới thiệu bài học: Giới thiệu slide master Dùng để tạo mẫu định dạng chung cho tất cả slide trong bài trình diễn về […]

Học Powerpoint 2007 #2 CÁC THÀNH PHẦN TRÊN CỬA SỔ GIAO DIỆN MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2007

Powerpoint 2007 #1 CÁC THÀNH PHẦN TRÊN CỬA SỔ GIAO DIỆN MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2007 .Hôm nay bo giao duc – học viện hoa sen – HVHS – Trước kia là Đại học Hoa Sen university mang giao duc Online – bao giao duc hoa sen giới thiệu bài học: Thanh tiêu đề: chứa tên […]

POWERPOINT 2007 # 15 Cách chèn Tiêu đề đầu và cuối trang (Header & Footer) cho slide Powerpoint

POWERPOINT 2007 # 15 Cách chèn Tiêu đề đầu và cuối trang (Header & Footer) cho slide Powerpoint Hôm nay bộ giáo dục – học viện hoa sen – HVHS – Trước kia là Đại học Hoa Sen university mạng giáo dục Online – báo giáo dục hoa sen giới thiệu bài học: Là nội […]

Học Microsoft office Powerpoint 2007 #8 CÁCH TẠO HIỆU ỨNG TRÊN SLIDE POWERPOINT

Học Microsoft office Powerpoint 2007 #8 CÁCH TẠO HIỆU ỨNG TRÊN SLIDE POWERPOINT. Hôm nay bo giao duc – học viện hoa sen – HVHS – Trước kia là Đại học Hoa Sen university mang giao duc Online – bao giao duc hoa sen giới thiệu bài học: Hiệu ứng trên slide Tạo hiệu ứng […]