Tag Archives: microsoft excel

8.Hướng dẫn bài tập excel. Trích rút danh sách

Video hướng dẫn bài tập excel. Video này chúng ta cùng tìm hiểu về chức năng trích rút danh sách trong excel. Kênh: Tải file Excel ở video trên: Đừng quên Like, Share và đăng ký để ủng hộ kênh

Hướng dẫn vẽ đồ thị có độ lệch chuẩn trong Excel

Hướng dẫn cách vẽ đồ thị có độ lệch chuẩn trong Excel hoặc đồ thị có khoảng sai số chuẩn. Sử dụng hàm STDEV để tính ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu và hàm AVERAGE tính giá trị trung bình. – Tải file excel thực hành: ĐỀ NGHỊ XEM THÊM: – Các tuyệt […]

Hướng dẫn cách cài đặt Microsoft Excel 2010

Hướng dẫn cách cài đặt Microsoft Excel 2010, cách cài Excel 2010 trong bộ phần mềm Office của Microsoft chi tiết qua từng thao tác giúp bạn có thể dễ dàng hình dung được các bước cài đặt phần mềm này. ✅Ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog để đạt 10.000 đăng ký: ?Xin cảm ơn! […]