Tag Archives: merge

Excel | Hướng Dẫn Tạo Giấy Mời, Bảng Điểm Với Chức Năng Trộn Thư (MAIL MERGE) Trong Word

Excel | Hướng Trộn Thư (MAIL MERGE) Trong Word Giúp Bạn Tạo Giấy Mời, Bảng Điểm Cho Hàng Ngàn Người Chức năng trộn thư (MAIL MERGE) trong Word giúp bạn in hàng loạt thông tin chỉ trên 1 trang Excel, làm bảng thông báo lương, giấy mời, thư mời, …chỉ qua vài thao tác đơn […]