Tag Archives: Mẹo tin học văn phòng

Hướng dẫn cách bỏ gợn sóng đỏ trong văn bản Microsoft Word.

Khi soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, chúng ta hay gặp các gợn sóng phía dưới của văn bản. Đó là do chức năng kiểm tra lỗi chính tả . Word chỉ hiểu chính tả tiếng Anh thôi nên sinh ra lỗi này. Video này Hướng dẫn cách bỏ gợn sóng đỏ trong văn […]