Tag Archives: mẹo hay excel

Bài 9: Tìm kiếm theo hàng ngang và hàng dọc trong Excel

Bài 9: Tìm kiếm theo hàng ngang và hàng dọc trong Excel Trong các hàm Excel có hàm tìm theo hàng Vlookup và hàm tìm theo cột Hlookup. Bài này mình hướng dẫn các bạn tìm kiếm theo cả hàng và cột bằng cách kết hợp hàm nhé. ** Xem thêm: Bài 1: (các cài […]