Tag Archives: Mặc định

[PP]Thiết đặt các giá trị mặc định trong PowerPoint 2013 (Thiết kế Template)

Video hướng dẫn cách đặt các thông số mặc định (font, cỡ chữ, kiểu chữ, màu nền, màu chữ,….) trong PowerPoint 2013. Từ đó giúp bạn mỗi lần làm việc với PowerPoint không phải chỉnh lại các thông số này mỗi lần