Tag Archives: luyện thi tin học văn phòng

Hướng dẫn sử dụng TAB và Draw Shapes nâng cao trong Microsoft Word

Sử dụng các chức năng TAB nâng cao trong word cùng với chèn 1 hoặc nhiều hình shapes vào trong văn bản word trong chương trình tin học văn phòng, luyện thi chứng chỉ A tin học Quốc gia. #BHVTINHOC,#TINHOCCANBAN,#TINHOCVANPHONG