Tag Archives: lưu một tập tin

[v3gvn] Video hướng dẫn sử dụng Excel 2010 – Lưu một tập tin Excel (Excel Workbook)

Trong Hướng dẫn sử dụng Excel 2010 bằng Video này, v3gvn sẽ hướng dẫn cách lưu lại một tài liệu Excel mới của bạn lên máy tính. Sử dụng nút lệnh trong Quick Access Toolbar (QAT) hoặc dùng phím tắt để thao tác nhanh hơn với ứng bảng tính số một này của Microsoft. *** […]