Tag Archives: lọc ngày tháng t…

Lọc dữ liệu theo ngày tháng năm trong Excel

Hướng dẫn cách lọc dữ liệu, sắp xếp dữ liệu theo ngày tháng năm trong Excel. Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản excel từ excel 2007, excel 2010 đến excel 2013 và excel 2016 – Link tải file excel thực hành: – Link video bài tập excel về lọc dữ liệu cơ […]