Tag Archives: lọc nâng cao

Hướng dẫn sử dụng Advanced Filter -Lọc nâng cao trong Excel để lọc nhiều điều kiện

Có 2 bước trong lọc nâng cao với công cụ Advanced filter trong Excel – Bước 1: Tạo điều kiện lọc Nên Copy tiêu đề cột ở cột điều kiện cần lọc ra Tạo điều kiện lọc với lưu ý – Nếu để điều kiện cùng dòng thì sẽ là AND – VÀ -có nghĩa […]