Tag Archives: làm nhà

Giải bài tập tổng hợp Word 2007 2010 Lớp 5 (Phần 2)

Phần 2 mình hướng dẫn vẽ bảng cấm săn hổ, làm nhãn đĩa phim bằng word, làm nhãn vở đơn giản bằng word, cắt bớt khung ảnh.