Tag Archives: lakita

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel | Tổng hợp các phím tắt và thủ thuật excel

– THAM GIA KHÓA HỌC “Làm chủ Excel 2010 trong 4 giờ” đăng ký tại Hotline: 0904-257-115 thầy Tú. Bạn ấn đăng ký/subcribe để nhận được các video mới nhé Video này hướng dẫn bạn thủ thuật excel, phím tắt trong excel với các kỹ thuật nâng cao năng suất công việc trên excel: – […]

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel |Tip #9 Hướng dẫn tạo danh sách tùy chỉnh

Đăng ký/Subcribe để nhận được thêm các video mới bạn nhé Video này sẽ hướng dẫn bạn thủ thuật excel, phím tắt excel tạo một danh sách tùy chỉnh trong Excel (Cusom List Excel) Nếu bạn muốn: – THAM GIA KHÓA HỌC “BÍ QUYẾT LÀM CHỦ EXCEL” đăng ký tại Hotline: 0948-467-389 bạn Trịnh. – […]

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel | Tip #17 Hướng dẫn tự động định dạng dòng kẻ trong Excel

Đăng ký/subcribe để nhận được video mới bạn nhé Video này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo dòng kẻ tự động trong Excel bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện (conditional formatting) kết hợp với hàm trong Excel Nếu bạn muốn: – THAM GIA KHÓA HỌC “BÍ QUYẾT LÀM CHỦ EXCEL” đăng ký […]

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel | Tip #10 Hướng dẫn tạo danh sách chọn

Đăng ký/Subcribe để nhận được thêm các video mới bạn nhé Video này hướng dẫn bạn thủ thuật excel, phím tắt excel tạo 1 danh sách chọn sử dụng tính năng DataValidation trong Excel. Bạn vào: 1. Menu Data, chọn Data Validation 2. Chọn List 3. Chọn vùng chọn dữ liệu 4. Thêm các thông […]

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel | Tip #13 Hướng dẫn chọn dữ liệu nhanh với phím nóng

đăng ký/subcribe để nhận được các video mới bạn nhé Video này sẽ hướng dẫn bạn thủ thuật excel, phím tắt excel chọn dữ liệu 1 cách nhanh chóng trong Excel bằng cách sử dụng các phím tắt SHIFT + CTRL + các phím mũi tên Nếu bạn muốn: – THAM GIA KHÓA HỌC “BÍ […]

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel | Tip #12 Hướng dẫn tạo liên kết trong file Excel

Đăng ký/Subcribe để nhận được thêm các video mới bạn nhé Video này sẽ hướng dẫn bạn một số thủ thuật excel, phím tắt excel tạo các liên kết trong giữa các trang tính trong file Excel để biến file excel trở thành 1 phần mềm đích thực. Nếu bạn muốn: – THAM GIA KHÓA […]

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel | Tip #15 Hướng dẫn tách họ và tên sử dụng công thức

Đăng ký/subcribe để nhận được các video tiếp theo bạn nhé Video này sẽ hướng dẫn bạn thủ thuật excel, phím tắt excel cách tách họ, họ đêm và tên sử dụng hàm trong Excel. Bạn thử xem sao nhé: 1.Họ F7: =LEFT(E4,FIND(” “,E4,1)-1) 2. Tên G7: =RIGHT(E4,LEN(E4)-FIND(“*”,SUBSTITUTE(E4,” “,”*”,LEN(E4)-LEN(SUBSTITUTE(E4,” “,””))))) 3. Họ đệm G7:= MID(E7,LEN(F7)+2,LEN(E7)-LEN(F7)-LEN(H7)-2) […]

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel | Tip #14 Hướng dẫn định dạng tùy chỉnh

đăng ký/subcribe để nhận được các video mới bạn nhé Video này sẽ hướng dẫn bạn thủ thuật excel, phím tắt excel sử dụng định dạng tùy chỉnh trong Excel (Custom format Excel) để định dạng: – Số – Ngày tháng – Tiền tệ – Cảnh báo dữ liệu và rất nhiều tiện ích khác […]

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel | Tip #16 Hướng dẫn tách họ và tên KHÔNG sử dụng công thức

đăng ký/subcribe để nhận thêm các video mới bạn nhé Video này sẽ hướng dẫn bạn thao tác để tách họ và tên mà KHÔNG sử dụng tới công thức 1 cách nhanh chóng. Nếu bạn muốn: – THAM GIA KHÓA HỌC “BÍ QUYẾT LÀM CHỦ EXCEL” đăng ký tại Hotline: 0948-467-389 bạn Trịnh. – […]

Thủ thuật Excel | Phím tắt Excel | Tip #7 Hướng dẫn thao tác nhanh với 7 phím tắt

Bạn ấn đăng ký/Subcribe để nhận được video mới nhé Video này hướng dẫn bạn thủ thuật excel, phím tắt excel 7 tổ hợp phím tắt để bạn có thể thao tác nhanh hơn trên Excel. Nếu bạn muốn: – THAM GIA KHÓA HỌC “BÍ QUYẾT LÀM CHỦ EXCEL” đăng ký tại Hotline: 0948-467-389 bạn […]