Tag Archives: Kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp

CEO Charmian Campbell: Kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp bền vững

Từng điều hành doanh nghiệp riêng của bản thân – Là một CEO, bà đã từng đối diện với không ít khó khăn, áp lực để duy trì, vận hành cũng như giúp…