Tag Archives: kiểm tra trùng trong excel

Cách kiểm tra trùng khi đang nhập liệu trong Excel

Hướng dẫn kiểm tra trùng khi đang nhập liệu trong Excel. Excel sẽ phát hiện dữ liệu trùng ngay tại thời điểm bạn nhập liệu giúp các bạn nhanh chóng nắm bắt và điều chỉnh khi có dữ liệu trùng. _______________________________________________ Tham khảo thêm các danh sách hữu ích khác: ? Thủ thuật tin học: […]