Tag Archives: khoá học excel

23. Hướng dẫn sử dụng tính năng lọc Custom Sort | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 23 với nội dung Hướng dẫn sử dụng tính năng lọc Custom Sort. Dưới đây là phần Transcript: Tính năng mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay là Custom sort […]

25. Hướng dẫn cố định dòng và cột (Freeze Panes) | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 25 với nội dung Hướng dẫn cố định dòng và cột (Freeze Panes). Dưới đây là phần Transcript: Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách giữ nguyên một số dòng hoặc một […]

38. Hướng dẫn kết hợp hàm INDEX – MATCH – MATCH | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 38 với chủ đề Hướng dẫn kết hợp hàm INDEX – MATCH – MATCH. Dưới đây là phần Transcribe: “Với hàm INDEX, chúng ta cần nhập vị trí của hàng và vị trí của cột. […]

34. Hướng dẫn sử dụng hàm MAX và hàm MIN | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 34 với chủ đề Hướng dẫn sử dụng hàm Max và Min trong Excel. Dưới đây là bản Transcript: “Hôm nay, chúng ta sẽ học về hàm Max và hàm Min. Đây là 2 hàm […]