Tag Archives: ke toan excel

Tự viết chương trình Kế toán Excel | Phần 1-5: Lấy dữ liệu tự động – In thu chi

Hướng dẫn thực hành, từng bước tự tạo 1 chương trình kế toán Excel để sử dụng cho Doanh nghiệp của mình. – Phương châm: Chia sẻ, đơn giản, thân thiện – Chương trình kế toán áp dụng Thông tư 133-2016/TT-BTC chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VBA Objects and […]

Tự viết CT Kế toán Excel chuyên nghiệp | Phần 1-4: Gán đối tượng, hạch toán chi tiết, nâng cấp CSDL

Hướng dẫn chi tiết, từng bước tự tạo 1 chương trình kế toán Excel chuyên nghiệp để sử dụng cho Doanh nghiệp của mình. – Phương châm: Chia sẻ là niềm vui, đơn giản, thân thiện – Chương trình kế toán áp dụng Thông tư 133-2016/TT-BTC chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa […]

Tự viết 1 CT Kế toán Excel chuyên nghiệp | Phần 2-1: Các tab danh mục và hiệu ứng

Hướng dẫn chi tiết, từng bước tạo 1 chương trình kế toán Excel chuyên nghiệp để sử dụng cho Doanh nghiệp của mình. Chương trình kế toán áp dụng Thông tư 133-2016/TT-BTC chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bất kỳ thắc mắc nào hay yêu cầu gì bạn có thể […]

Tự viết 1 chương trình Kế toán Excel | Phần 1-2: CSDL, phiếu thu, phiếu chi

Hướng dẫn chi tiết, từng bước tạo 1 chương trình kế toán Excel chuyên nghiệp để sử dụng cho Doanh nghiệp của mình. Chương trình kế toán áp dụng Thông tư 133-2016/TT-BTC chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bất kỳ thắc mắc nào hay yêu cầu gì bạn có thể […]

Tự viết 1 chương trình Kế toán Excel | Phần 1-1: CSDL, phiếu thu, phiếu chi

Hướng dẫn chi tiết, từng bước tạo 1 chương trình kế toán Excel để sử dụng cho Doanh nghiệp của mình. Chương trình kế toán này áp dụng Thông tư 133-2016/TT-BTC chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bất kỳ thắc mắc nào hay yêu cầu gì bạn có thể trực […]

Nhóm hàm logic trong excel

Bài 2: Nhóm hàm logic File excel kế toán là file excel được thiết lập các công thức để chạy tự động nhằm mục đích đơn giản bớt các thao tác cho người làm kế toán. Các bài học này mục đích hướng dẫn các công thức được thiết lập và chạy như thế nào […]

Các hình thức sổ kế toán – Kế toán excel

Bài 8: Các hình thức sổ kế toán – Kế toán excel. File excel kế toán là file excel được thiết lập các công thức để chạy tự động nhằm mục đích đơn giản bớt các thao tác cho người làm kế toán. Các bài học này mục đích hướng dẫn các công thức được […]

Tổng quan kế toán bằng excel – nhóm hàm số

Bài 1: Tổng quan kế toán excel – nhóm hàm số File excel kế toán là file excel được thiết lập các công thức để chạy tự động nhằm mục đích đơn giản bớt các thao tác cho người làm kế toán. Các bài học này mục đích hướng dẫn các công thức được thiết […]