Tag Archives: if function in excel

HỌC EXCEL CƠ BẢN | #03 Sử dụng hàm IF & AND trong Excel

Sử dụng hàm IF & AND trong excel để xếp loại học sinh. Giới thiệu sơ lược về HÀM trong Excel. Các hàm trong excel. Các hàm thông dụng trong excel. Hướng dẫn học excel. Khóa học excel căn bản miễn phí. Hàm trong excel là gì, cách sử dụng hàm hiệu quả? #excel #excelfunction […]