Tag Archives: IC3

Hướng dẫn Excel chuyển dữ liệu Text thành dữ liệu theo cột

Công cụ Text to Columns trong Excel được sử dụng để xử lý dữ liệu đầu vào dạng text chuyển thành hàng cột để người dùng xử lý dữ liệu —————————- Tin học Cộng www.tinhoccong.com facebook: fb.com/LuyenThiChungChiMOS