Tag Archives: hướng dẫn vẽ biểu đổ

Hướng dẫn làm biểu đồ động với hàm Index, Row và Scroll bar control

Hướng dẫn làm biểu đồ động với hàm Index, Row và Scroll bar control ▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: ▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi ▷ Facebook Page: Vẽ biểu đồ động trong Excel với kĩ thuật […]

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ Stacked bar dạng tháp dân số 2 trục tung trên Excel

Cách vẽ biểu đồ Stacked bar dạng tháp dân số, số liệu các series xa nhau, chia trục không đều nhau. Tham khảo tại www.giaiphapexcel.com Link: Đố vui vẽ biểu đồ có thưởng 2019 Tài liệu tham khảo vẽ biểu đồ:

Học Excel Cơ Bản | 84 Hướng dẫn vẽ biểu đồ tự cập nhật khi thêm dữ liệu

Học Excel Cơ Bản | 84 Vẽ biểu đồ tự cập nhật khi thêm dữ liệu ▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: ▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi ▷ Facebook Page: Biểu đồ tự cập nhật khi thêm […]

Học EXCEL cơ bản | 10 Hướng dẫn vẽ biểu đồ hình cột

Học EXCEL cơ bản | 10 Hướng dẫn vẽ biểu đồ hình cột ▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: ▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi ▷ Facebook Page: Vẽ biểu đồ hình cột và 1 số loại biểu […]