Tag Archives: hướng dẫn tạo bảng biểu trong excel

EXCEL CĂN BẢN – Bài 1 – HƯỚNG DẪN TẠO MỘT BẢNG BIỂU – CÁCH TẠO ĐƯỜNG VIỀN, NHẬP TÁCH Ô

Thưa các thầy cô giáo, ngày nay ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc giảng dạy của thấy cô ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Việc sử dụng Excel trong công việc quản lý học sinh, đánh giá kết quả học tập của học sinh làm cho công việc của […]