Tag Archives: huong dan tach ho ten trong Excel

Hướng dẫn tách họ và tên trong Excel

Excel cơ bản: Hướng dẫn tách họ và trên trong Excel. ở đây mình hướng dẫn 3 bước đơn giản để tách họ và tên đệm riêng, tên riêng. Sử dụng tìm kiếm thay thế và các hàm cơ bản như : Left, Right, Len Tách lấy họ và tên đệm: =LEFT(A5,LEN(A5)-LEN(C5)) Tách chỉ lấy […]

Hướng dẫn cách tách họ tên trong Excel ra khỏi cột Họ và tên

Nhiều khi làm việc với Excel chúng ta cần tách họ tên ra thành cột họ tên đệm và tên. Vậy làm thế nào để tách họ tên ra khỏi cột họ và tên trong Excel? Xem ngay! Xem hướng dẫn chi tiết: Fanpage: Fb: