Tag Archives: Hướng dẫn tách âm thanh từ file powerpoint bất kỳ

Hướng dẫn tách âm thanh từ file powerpoint 2016

Hướng dẫn tách âm thanh từ file powerpoint bất kỳ, powerpoint 2010,powerpoint 2007,powerpoint 2013,powerpoint 2016. Bạn có thể dùng các chương trình winrar, 7zip,…các chương trình giải nén file để mở file powerpoint. Bạn có thể xem file trong thư mục