Tag Archives: hướng dẫn sử dụng microsoft word

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word (phần 2)

Hướng dẫn sử dụng một số thủ thuật khi làm luận văn, đồ án: – Cách sử dụng chức năng Styles và Multilevel List – Cách tạo mục lục nhanh chóng trên Microsoft Word. – Xem thêm thủ thuật hay trên word:

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word (phần 1)

Một số thủ thuật thường dùng khi sử dụng Microsoft Word: – Gõ tiếng Việt trên Word – Định dạng phông chữ mặc định thông qua chức năng Styles – Định dạng đoạn văn bản – Định dạng trang văn bản – Đánh số trang. – Xem thêm thủ thuật Microsoft Word tại: Some common […]