Tag Archives: hướng dẫn sử dụng excel 2016

[Hướng dẫn Excel 2013/2016] – Bài 1 – Giới thiệu và các thao tác cơ bản

Bài 1: Giới Thiệu Cơ Bản Về Excel 2013 / 2016 – Môi trường làm việc của Excel – Quản lý bảng tính (worksheet) – Nhập dữ liệu, định dạng cơ bản, autofill – Chuyển vùng ô sang dạng Table – Sao chép và dán vùng dữ liệu với nhiều tùy chọn – Định dạng […]

[Hướng dẫn Excel 2013/2016] – Bài 3. Thiết lập giá trị hợp lệ, sắp xếp và lọc

Link tải tệp excel trong video để thực hiện: ——————– Bài 3: Thiết lập giá trị hợp lệ, sắp xếp, lọc dữ liệu – Thiết lập giá trị hợp lệ (Data Validation) – Sắp xếp dữ liệu (Sort) – Lọc dữ liệu (Filter) #Huong_dan_excel2013_2016_MS_IT

[Hướng dẫn Excel 2013/2016] – Bài 2 – Định dạng có điều kiện (conditional Formatting)

Link tải tệp excel trong video để thực hiện: —————————————————– Bài 2: Định dạng có điều kiện (conditional Formatting) – Highlight Rules – Top/Bottom Rules – Data Bars – Color Scales – Icon Sets – Use a formula to determine which cell to format #Huong_dan_excel2013_2016_MS_IT