Tag Archives: Hướng dẫn chạy quảng cáo F…

Hướng dẫn chọn sở thích hành vi đúng đối tượng khi chạy quảng cáo Facebook

Khi các bạn chạy quảng cáo facebook nên test các từ khóa, sau khi test từ khóa xong, nhóm quảng cáo nào có comment thì mình phân tích ra đội tuổi và giới tính, sở thích đã ra rồi gom thành 1 nhóm để chạy. Xem thêm tại: Fanepage:

Cài đặt tài khoản Business quảng cáo trên Facebook | Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook

Học Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook – Cài đặt tài khoản Business quảng cáo trên Facebook để chạy quảng cáo Facebook ads.