Tag Archives: hướng dẫn bảo vệ nick …

hướng dẫn bật khiên bảo vệ avatar facebook

Khi bạn tạo khiên bảo vệ avatar facebook là một lá chắn ( Profile Guard FB ) giúp ảnh đại diện của bạn tránh bị trộm, download, cắt, và Fake avatar của bạn. và không ai có thể chia sẻ, tags gắn thẻ họ vào avatar của bạn. Thật tuyệt vời cho các bạn bán […]