Tag Archives: Hướng dẫn bài tập excel Hàm Vlookup

9. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm Vlookup, hàm if Kết hợp vận dụng vlookup

Tập 9 hướng dẫn về excel. Tìm hiểu các hàm vlookup, ngoài ra ta còn kết hợp hàm if và vlookup với nhau. Đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất. channel: Tải file excel:

6. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm Vlookup, hàm if Kết hợp if và vlookup. Update

Video hướng dẫn bài tập excel. Chi tiết hàm vlookup, hàm if và cách kết hợp 2 hàm này. Link tải file excel cho video minh họa ở bên dưới, các bạn có thể…