Tag Archives: how to download video private on facebook

Hướng dẫn tải Video (Private) từ GROUP KÍN trên Facebook 2018

Do nhận thấy trên facebook, đặc biệt là trong một số nhóm kín (Private Groups) không cho phép tải về, chia sẻ các Video về máy nên khá bất tiện cho một số bạn khi rất thích Video ấy nhưng phải inbox riêng cho người đăng và người đăng phải upload riêng cho từng người […]